Korzystaj   za   darmo
Kompleksowe oprogramowanie wspomagające system jakości

Kompleksowe oprogramowanie wspomagające system jakości

Oprogramowanie do zarządzania jakością to aktywne wspomaganie całego systemu utrzymania jakości poprzez gotowe moduły do wspomagania wybranych obszarów takich jak m.in.: dokumentacja, audyty, procesy, niezgodności, reklamacje, kontrola jakości i nadzór na infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie do ISO zepewni Państwa organizacji łatwą kontrolę nad realizacją założeń księgi jakości wśród pracowników uczestniczących w procesach doskonalenia. Zapewni nadzór na realizacją założeń normy i zmotywuje zespół do efektywnych działań.

Setki papierowych dokumentów można łatwo zastąpić elektronicznymi formularzami, które nie tylko zarejestrują dane, ale także wyślą odpowiednie powiadomienia i przypomnienia, odnotują dostęp i zmiany, przyjmą opinie i zatwierdzenia, dadzą się łatwo wyszukać. Oprogramowanie do ISO to centralny system przetwarzania dokumentów.

Dzięki centralnej bazie danych systemu, wszystkie zapisy są w jednym spójnym systemie. Łatwo można je eksplorować poprzez szybkie przechodzenie z jednych obiektów/dokumentów związanych ze sobą do innych wgromadzonych w bazie. Stosując jedno zintegrowane oprogramowanie do ISO dajesz praocwnikom jedno spójne miejsce do doskonalenia przedsiębiorstwa.

Dodatkowa motywacja, zachęta i mobilizacja pracowników do stosowania założeń systemu jakości poprzez analizowanie ich aktywności w systemie, podpowiadanie koniecznych do podjęcia działań, przypomianie o ich terminowej realizacji, udostępnianie rozmaitych raportów aktywności zespołu i realizacji poszczeólnych procesów.

Galactica Hydra to program do jakości, program do ISO który może być wdrożony w zakresie dopasowanym do potrzeb przedsiebiorstwa. Możliwe jest wdrożenie tylko jako program do reklamacji czy program do niezgodności ale także np. tylko jako rozwiązanie do zarządzania dokumentacją. Możesz wdrożyć pełen pakiet ale także tylko wybrany moduł lub moduły.

strona główna / Produkty branżowe / Wspomaganie procesów / Galactica HYDRA

Galactica HYDRA

Oni wybrali HYDRĘ

Przedsiębiorstwa przemysłowe jak również firmy usługowe pracują z wykorzystaniem narzędzi systemu Galactica Hydra.

Tablica informacyjna

Automatyczny dziennik zadań użytkownika. Asystent przypominający o najważniejszych sprawach.

Katalog dokumentów

Rejestr przechowujący dokumenty w teczkach tematycznych.

Wyszukiwarka dokumentów

Narzędzie pozwala wyszukiwać po parametrach dokumentu lub po zawartości plików.

Kartoteka dokumentu

Opis dokumentu i jego przydział do teczek. W kartotece umieszcza się pliki oraz uprawnienia do ich podglądu.

Opiniowanie dokumentów

Zewnętrzny panel pozwalający zapoznać się z dokumentem i wystawić opinię bez potrzeby logowania do systemu. Link do panelu dostarczany z powiadomieniem mailowym o wymaganej opinie.

Drzewo procesów

Pozwala utworzyć dowolną strukturę procesów.

Lista audytów

Rejestr wszystkich audytów z możliwością filtrowania.

Metryka audytu

Definicja obszarów audytowania, uczestników, terminarz szczegółowy.

Lista niezgodności

Rejestr zawierający wszystkie zgłoszone niezgodności z możliwością ich filtrowania.

Metryka niezgodności

Opis problemu, załączone dowody, rozpoznane przyczyny i przydzieleni użytkownicy.

Działania w niezgodności

Lista działań i przydzielone osoby realizujące. Historia realizacji i ocena działań.

Rejestr działań

Zawiera działania do niezgodności, reklamacji oraz działania niezwiązane zgłaszane ad-hoc.

Raporty

raporty graficzne lub tabelaryczne zestawienia.

Raporty

raporty graficzne lub tabelaryczne zestawienia.

Kontrola jakości

karty kontrolne dla pomiarów danej próbki lub karty dla dostaw wg planów AQL/AOZ.

Korzyści związane z zamówieniem systemu Galactica HYDRA

 • Wsparcie techniczne

  Dzięki wydzieleniu zespołu serwisantów możemy zapewnić Państwu pełne wsparcie techniczne tworzonych przez nas systemów. Zgłoszenia przyjmujemy zarówno drogą mailową jak i telefoniczną.

 • Obsługa powiadomień e-mail

  Zastosowanie mechanizmów powiadomień mailowych ułatwia kontrolę prowadzonego procesu. System może również automatycznie wysyłać cykliczne raporty poprzez powiadomienia mailowe.

 • Nieograniczony dostęp

  Z uwagi na posadowienie systemu na serwerze możliwy jest dostęp z dowolnego miejsca na świecie przy użyciu sieci Internet. Możliwe jest również ograniczenie dostępu tylko do sieci wewnętrznej.

 • Dedykowane prace rozwojowe

  Do Państwa dyspozycji oddajemy konsultantów, programistów, którzy wspólnie z Państwem zaprojektują oraz wdrożą nowe elementy systemu.

 • Profesjonalny hosting

  Zapewniamy profesjonalny hosting systemów oraz stron internetowych na serwerach GALACTICA.

 • Szkolenia wdrożeniowe

  Zapewniamy Państwu profesjonalne szkolenia zarówno na etapie wdrożenia, jak również w dalszych etapach funkcjonowania systemu.

Zacznij pracę z programem

skontaktuj się z naszym działem handlowym i poznaj funkcje współpracy sieciowej