GALACTICAHYDRA

Galactica Hydra Kompleksowe oprogramowanie wspomagające system jakości

Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe we wdrożeniu. Dzięki Galactica Hydra nie tylko można zgromadzić wszystkie procesy doskonalenia przedsiębiorstwa w jednym systemie, ale także aktywnie zintegrować, na platformie systemu, wszystkich pracowników, włączyć w aktywne uczestnictwo i nadzorować ich działania. Internetowa architektura systemu zapewnia jego łatwą dystrybucję w przedsiębiorstwie, bez konieczności instalacji na lokalnych komputerach zapewniając przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa danych.

 

GŁÓWNE FUNKCJE

 • Dokumentacja
 • Procesy
 • Audyty
 • Niezgodności
 • Działania
 • Ocena ryzyk
 • Powiadomienia i wydruki
 • Reklamacje
 • Wskaźniki
 • Projekty
 • Kontrola jakości
 • Przeglądy urządzeń
 • Nadzór nad oprzyrządowaniem
 • Raporty i zestawienia

 

więcej