GALACTICAHYDRA

Galactica Hydra Kompleksowe oprogramowanie wspomagające system jakości

Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe we wdrożeniu. Dzięki Galactica Hydra nie tylko można zgromadzić wszystkie procesy doskonalenia przedsiębiorstwa w jednym systemie, ale także aktywnie zintegrować, na platformie systemu, wszystkich pracowników, włączyć w aktywne uczestnictwo i nadzorować ich działania. Internetowa architektura systemu zapewnia jego łatwą dystrybucję w przedsiębiorstwie, bez konieczności instalacji na lokalnych komputerach zapewniając przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa danych.

 

GŁÓWNE FUNKCJE

 • Dokumentacja
 • Procesy
 • Audyty
 • Niezgodności
 • Działania
 • Powiadomienia i wydruki
 • Reklamacje od klientów
 • Reklamacje do dostawców
 • Wnioski racjonalizatorskie
 • Dostawy i ich ocena
 • Nadzór nad oprzyrządowaniem
 • Raporty i zestawienia

 

więcej
 

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Jeśli na liście nie ma pytania, które się Państwu nasunęło, prosimy o kontakt.

 • Chciałbym, aby system był łatwo dostępny w naszej firmie, aby pracownicy byli w stanie sami go zainstalować. Jak to jest z Waszym produktem?

  Nasze oprogramowanie jest internetowe, nie trzeba go instalować na komputerach użytkowników. Po zainstalowaniu na serwerze wystarczy otworzyć przeglądarkę internetową na odpowiednim adresie i zalogować się do systemu otrzymanym od administratora loginem.
 • Chcielibyśmy w naszej firmie badać przyczyny reklamacji. Czy ten system ma jakieś funkcję oprócz samej rejestracji reklamacji?

  Każda reklamacja ma możliwość identyfikowania przyczyn oraz ewidencji działań przeprowadzanych w ramach jej obsługi, łącznie ze zgłaszaniem wykrytych niezgodności.
 • Czy harmonogram audytów zdefiniowany w systemie może być widoczny dla wszystkich pracowników?

  Dostęp do poszczególnych obiektów jest uzależniony od uprawnień użytkowników. Jeśli uprawnienie podglądu harmonogramów jest włączone, to użytkownik może otworzyć metrykę harmonogramu.
 • Chcielibyśmy mieć możliwość przeszukiwania zawartości dokumentów, które gromadzimy. Czy program ma taką opcję?

  System ma wbudowaną wyszukiwarkę, która potrafi szukać po zawartości tekstowej dokumentów załączonych. Muszą to być pliki tekstowe.
 • Czy program do jakości państwa firmy ma jakieś rozwiązanie motywujące pracowników do doskonalenia naszej organizacji?

  System posiada moduł wniosków racjonalizatorskich, który pozwala zalogować się każdemu pracownikowi i zgłosić rozwiązanie do osoby odpowiedzialnej za analizę takich wniosków.
 • Czy dostępna jest instrukcja obsługi do systemu? Czy muszę zamawiać szkolenie w firmie Galactica?

  Instrukcja obsługi dostępna jest online, napisana jest przystępnie razem z obrazkami, więc osoby sprawnie posługujące się myszką komputerową, nie powinny mieć problemów w jej zrozumieniu. Zaleca się jednak szkolenia, aby użytkownicy zrozumieli system globalnie i otrzymali wskazówki, które zagwarantują wypracowanie najszybszych metod prowadzenia procesów przetwarzania danych w systemie.
 • Mam stary komputer, czy Hydra będzie działała bez problemów?

  Do obsługi oprogramowania wymagany jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa o dość świeżej wersji. Starajmy się aktualizować przeglądarki do najnowszych wersji, co gwarantuje przyspieszenie ich działania nawet na najstarszych komputerach. Drugą kwestią jest rozdzielczość ekranu - zalecane minimum to 1024x768 px. Mniejsza rozdzielczość utrudnia korzystanie z rozbudowanych list i tabel. Obecnie nawet stare komputery obsługują tę rozdzielczość, więc nie powinno być problemów z obsługą.
 • W naszej firmie występuje wiele różnych źródeł powstawania niezgodności. Czy ten program do niezgodności poradzi sobie z tym?

  Niezgodność może mieć wskazaną przyczynę (zdefiniowana baza przyczyn), opis przyczyny, jak również może być powiązana z innym obiektem, w wyniku którego obsługi została wykryta, np. z reklamacją, audytem, kontrolą jakości.
 • Dlaczego rozwiązania firmy Galactica wypadają tak korzystnie na tle konkurencji?

  Meritum sprawy jest prostota obsługi systemu i skupienie się na funkcjach, z których rzeczywiście użytkownicy będą korzystać. System został opracowany tak, aby nie przytłaczać nadmiarem funkcjonalności, których w większości przypadków po prostu się nie używa. System jest zbudowany dla ludzi, więc ma być zarazem prosty i funkcjonalny, a żeby to osiągnąć, trzeba mieć duże doświadczenie w pracy i wdrażaniu takich systemów, co charakteryzuje zespół Galactica. Bazując na tym doświadczeniu udaje nam się tworzyć systemy nie wymagające dziesiątek tysięcy godzin programistycznych, co przekłada się na końcową cenę. Oczywiście na życzenie klienta możemy oprogramować co tylko sobie życzy, aby sprostać jego wymaganiom.
 • Chciałbym, aby nasi pracownicy nie mogli zmieniać dokumentacji systemowej, a jedynie ją tylko przeglądali. Czy można tak ustawić dostęp?

  Mnogość uprawnień systemowych pozwala odpowiednio dostosować profil użytkownika, aby miał dostęp tylko do wskazanych obiektów. Poza tym każdy dokument w swojej metryce ma określonych uprawnionych użytkowników.
 • Czy system gromadzi także archiwalne kopie poszczególnych dokumentów?

  W metryce dokumentu mogą być zebrane wszystkie jego wersje, np. jedna aktualna, a reszta archiwalne. Reguluje to odpowiedni status pliku.
 • Nasza firma kupuje dużo towarów od dostawców. Chcemy, aby kierowane do nich reklamacje mogli pobierać z naszego systemu. Czy to możliwe?

  Panel kontrahenta daje mu możliwość logowania się do naszego systemu i wglądu w historię reklamacji oraz możliwość zgłaszania nowych reklamacji.
 • Nasze laboratorium często wysyła narzędzia do sprawdzenia na zewnątrz. Czy program do narzędzi ma jakieś przypomnienie, że narzędzie powinno było już wrócić?

  Tablica czynności zawiera wszystkie zarejestrowane operacje na obiektach technicznych. Posiada ona odpowiednie filtry pokazujące np. tylko te czynności, w przypadku których przekroczono planowany termin zwrotu.
 • Czy jest możliwość zaktualizowania dokumentu automatycznie dla wszystkich katalogów, w których się znajduje?

  Tak, dany dokument może należeć do wielu tzw. teczek, więc zmodyfikowany dokument będzie widoczny w nowej wersji, w każdej z teczek, do których go przypisano.
 • Mamy bardzo rozbudowaną bazę danych. Czy wasz system do ISO działa sprawnie przy dużej ilości danych?

  Serwer bazodanowy MS SQL Server potrafi obsłużyć ogromne ilości danych. Bardzo wiele zależy od wydajności sprzętu, dlatego sprawna maszyna to podstawa. Jeśli ten warunek jest spełniony, to nie musimy martwić się o czas obsługi zapytań przy dużych obciążeniach, bo będzie on znikomy.
 • Czy wasz program ma funkcję, dzięki której można wykonać mapę procesów?

  W panelu opisowym procesu dostępny jest edytor graficzny, w którym można skonstruować diagram. Do każdego elementu można powiązać np. dokumenty z katalogu dokumentów.
 • Czy wasz system informuje, które dokumenty są aktualne oraz kto i kiedy wykonał aktualizację dokumentu?

  Tak, system posiada dziennik zdarzeń większości obiektów. W dzienniku rejestrowane są działania na obiektach.
 • W naszym zakładzie przywiązujemy dużą uwagę do obsługi klienta i reklamacji. Stawiamy na jakość i sprawność obsługi. Zależy nam, aby klient miał podgląd na etap realizowanej reklamacji. Czy z Państwa systemu jest to możliwe?

  System posiada wbudowany panel kontrahenta, dzięki któremu Klient może na bieżąco obserwować realizowane reklamacje, zgłaszać nowe czy przeglądać historię.
 • Czy do reklamacji mogę przypiąć zdjęcia obrazujące podstawę reklamacji?

  Do metryki reklamacji można dodawać grafiki lub inne pliki jako załączniki. Grafiki będą wyświetlone w formie miniaturek.
 • Czy system posiada raport 8D?

  Tak. Przedmiotowy raport 8D jest generowany z poziomu reklamacji.
 • Czy wasz system zezwala na powiązania niezgodności?

  Tak, każda niezgodność posiada listę niezgodności powiązanych. Powiązania kreuje użytkownik.
 • Mamy opracowane szablony mierników i wyników do procesów. Czy jest możliwość przeniesienia ich do waszego systemu?

  Tak, można je importować z plików XLS.
 • Czy oprogramowanie do niezgodności pozwala rejestrować działania, które nie są powiązane z niezgodnościami ani z reklamacjami?

  Tak, system posiada bazę działań niezwiązanych, do których można ad-hoc wprowadzać nowe działania.
 • Widzieliśmy w wersji demo Waszego oprogramowania listy wyboru. Czy jako użytkownik systemu mam możliwość wprowadzania zmian?

  Użytkownik z uprawnieniami administratora może w pełni zarządzać listami słownikowymi.
 • Czy Wasz system do audytów informuje o zbliżających się terminach audytów?

  Tak. System powiadomień odpowiednio informuje właściwe osoby o zbliżających się audytach.
 • Czy w Waszym systemie ISO można dodawać opinię do dokumentów?

  Oczywiście, odpowiedni użytkownik jest informowany przez system o konieczności opiniowania dokumentu. Można też dodać opinię ad-hoc, wystarczy mieć takie uprawnienia. Opinia może być jawna bądź poufna.
 • Czy w Waszym systemie jest możliwość ustawienia opcji bezpieczeństwa tak, aby każdy użytkownik programu widział wyłącznie te funkcje, na których pracuje?

  Administrator posiada panel do zarządzania uprawnieniami użytkowników, gdzie może odpowiednio regulować poziomem dostępu. Z kolei polisa serwisowa gwarantuje pomoc serwisu Galactica w razie potrzeby.
 • W jaki sposób realizuje się kontrolę jakości dostaw?

  Kontrola jakości zazwyczaj opiera się na planie AQL - taki plan możemy dostarczyć zintegrowany z systemem. Z planu tego pobierane są odpowiednie wartości do przeprowadzenia kontroli jakości dostawy dla podanej liczby dostarczonych elementów. Kontrolę przeprowadza się umieszczając wyniki na wcześniej zdefiniowanych kartach kontroli. Możemy oczywiście przeprowadzać kontrole bez planu AQL, wtedy próbka jest definiowana przez użytkownika.
 • Czy waszym programie do ISO można generować raporty wg wskazanych parametrów, czy są one ustawione fabrycznie, czy mogą być dostosowane do naszych potrzeb?

  System może posiadać dowolną ilość raportów generowanych z różnych metryk. Na etapie wdrożenia ustalamy z Klientem, jakie raporty będą potrzebne do obsługi systemu.
 • Mamy bazę dokumentów składających się z różnego rodzaju plików. Czy do Waszego systemu ISO można załączać pliki w każdym formacie?

  Pliki można załączać w każdym formacie.
 • Zależy nam na prawidłowym przepływie informacji wewnątrz naszej firmy. Jak ten temat jest rozwiązany w Waszym systemie do zarządzania jakością?

  System posiada odpowiednio zaprojektowaną strukturę powiadomień, aby każdy zainteresowany użytkownik otrzymał szybko potrzebne informacje o zadaniach do zrealizowania czy o ważnych wydarzeniach.