DOTACJEUNIJNE

Dofinansowanie na projekty przemysłowe i rozwojowe przedsiębiorstwa

W okresie od 04.05.2015 do 31.12.2015 można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Realizowany projekt z poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „Szybka ścieżka” to dodatkowa możliwość pozyskania funduszy dla przedsiębiorstw ubiegających się o realizację przedsięwzięć obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe.


Wartość dofinansowania

 • maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 20 mln EUR (jeżeli koszty kwalifikowane badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu)
 • maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 15 mln EUR (jeżeli koszty kwalifikowane prac rozwojowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu)
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu to 2 mln PLN

Przedsiębiorstwa małe oraz mikro mogą ubiegać się o 80% wsparcia na badania przemysłowe, 60% na prace rozwojowe.
Przedsiębiorstwa średnie mogą ubiegać się o 75 % wsparcia na badania przemysłowe, 50% na prace rozwojowe.


Dla kogo?
Wsparcie może być udzielone mikro, małemu i średniemu przedsiębiorstwu, które prowadzi działalność gospodarczą na terenie RP. Projekty powinny obejmować działania przemysłowe lub też prace rozwojowe nad wdrażaniem rozwiązań technologicznych, nowych produktów, które wpłyną na rozwój działalności i wzmocnienie konkurencyjności na rynku.


Wydatki kwalifikowalne
W ramach działania można ubiegać się o zwrot części kosztów:

 • Wynagrodzeń
 • Podwykonawstwa
 • Amortyzacji
 • Budynków i gruntów ( w tym dzierżawy)
 • Usług badawczych, wiedzy i patentów oraz kosztów doradztwa
 • Ogólnych i operacyjnych ponoszonych bezpośrednio przy realizacji projektu


W czym możemy Ci pomóc?

 • przygotujemy dla Ciebie wycenę systemu informatycznego pod dofinansowanie unijne
 • zgodnie z projektem opracujemy dla Ciebie system IT
 • uruchomimy system w środowisku produkcyjnym
 • przeszkolimy nowych użytkowników
 • będziemy Cię wspierać w okresie powdrożeniowym

 

Masz pomysł na nowe rozwiązania technologiczne? Potrzebujesz wsparcia technicznego i merytorycznego? Zgłoś się do nas, a pomożemy Ci je zrealizować.